Bifluorid 10 – fluoridni lak za terapiju preosjetljivosti – VOCO

88.10  PDV uključen u cijenu

Liječenje svih preosjetljivosti (dentinska hipersenzibilnost) npr.

– zubni vratovi i rubovi zubnih kruna
– nakon čišćenja zuba i otklanjanja zubnog kamenca
– zubnih površina nakon brušenja
– kod potrošenih okluzalnih površina i na zubima koji nose kvačice
– nakon oštećenja cakline (fraktura, odlomljenja)
– zatvaranje rubova kaviteta nakon postavljanja ispuna pogotovo nakon korištenja tehnike jetkanja
– kao zaštita dentina/podloga pri amalgamskim ispunima

Calcimol – kalcij-hidroksid (13gB+11gK) – VOCO

27.51  PDV uključen u cijenu

Smostvrdnjavajuča kalcij hidroksid pasta – vidljiva na rendgenu

– Indirektno prekrivanje pulpe.
– odloga ispod svih vrsta ispuna.
– djelotvorna zaštita pulpe
– kratko vrijeme stvrdnjavanja
– sadrži 26% kalcij hidroksida
– vidliva na rendgenu
– potiće stvaranje sekundarnog dentina

Caries Marker (2x3ml) – VOCO

73.16  PDV uključen u cijenu

Preparat u boji za otkrivanje karijesa

• precizna razlika između karioznog i zdravog dentina
• podržava minimalno invazivne tehnike restauracije
• namijenjen je obuci i poučavanju na izvađenim zubima

2 x 3 ml u bočicama + peletim spužvice za aplikaciju

Ionofil Molar Set – VOCO

186.46  PDV uključen u cijenu

Staklenoionomerni cement za ispune

– restauracije klase I (neokluzivne prirode)
– rugoročne privremene restauracije klase I i II
– podloge i nadogradnje
– izrada nadogradnji
– restauracije mliječnih zubi
– restauracija defekata V oblika i erozija cakline zubnog vrata

Pakiranje.
set 3 x 15 g prah (A1, A2, A3), 10 ml tekuć., 3 ml Final Varnish LC

Ionoseal – cement za podloge (3×2.5g) – VOCO

155.30  PDV uključen u cijenu

Svjetlosno stvrdnjavajući staklenoionomerni kompozitni cement, odmah spreman za upotrebu.

Indikacije

 • Podloge ispod svih vrsta materijala za ispune
 • Prošireno pečaćenje fisura
 • Restauracije manjih lezija

Prednosti

 • Jednokomponentni materijal, odmah spreman za upotrebu
 • Ušteda vremena – svjetlosno stvrdnjavanje u nekoliko sekundi
 • Jednostavna i higijenska aplikacija
 • Visoka tlačna čvrstoća (226 MPa)
 • Otpuštanje fluorida kako bi se spriječio sekundarni karijes
 • Izrazita biokompatibilnost
 • Visoka propusnost rendgenskih zraka

Pakiranje :

3 x 2,5 g štrcaljke, kanile za aplikaciju tip 41

Provicol – VOCO

37.63  PDV uključen u cijenu

Dokazan i pouzdan cement za privremeno  cementiranje sa kalcij hidroksidom. Ne sadrži eugenol.

Privremeno cementiranje inleja, onleja, krunica, djelomičnih (parcijalnih)
krunica, mostova, kolčića.Privremeni ispuni malih kaviteta.

– Poluelastična svojstva koja osiguravaju sigurnu adheziju.
– Ne sadrži eugenol čime se izbjegava rizik alergijskih reakcija
– Idealan za korištenje prije adhezivnih akrilatnih cemenata

baza 25 g, katalizator 25 g

Meron Caps – VOCO

110.51  PDV uključen u cijenu

Stakleni ionomerni cement za trajno cementiranje

 • znatna količina po kapsuli
 • pogodno i za velike restauracije
 • stabilan
 • mala debljina filma
 • visoka razina prozirnosti za bolji estetski rezultat
 • jednostavno uklanjanje suvišnog materijala
 • kontinuirano oslobađanje fluorida

  Pakiranje:    50 kapsula

Twinky Star compomer (25×0.25g kaps) – VOCO

106.05  PDV uključen u cijenu

Svjetlosno-polimerizirajući kompomer u boji sa svjetlucajućim efektom
– za mliječne zube.

Ovim proizvodom bismo Vam htjeli pomoći da pacijent ostane miran i zadovoljan.
Pokažite mu cijelu paletu boja sa svjetlucajućim efektom i …
doživjet ćete da se Vaš mali pacijent veseli svakom dolasku u ordinaciju.
A budite sigurni . . . . naš proizvod je dobro ispitan, izvrstan materijal
za ispune koji ispušta fluor i ima preventivno djelovanje na karies.

Twinky Star Flow ( 2 mg) – VOCO

38.39  PDV uključen u cijenu

Svjetlosno-polimerizirajući kompomer u boji sa svjetlucajućim efektom
– za mliječne zube.

Ovim proizvodom bismo Vam htjeli pomoći da pacijent ostane miran i zadovoljan.
Pokažite mu cijelu paletu boja sa svjetlucajućim efektom i …
doživjet ćete da se Vaš mali pacijent veseli svakom dolasku u ordinaciju.
A budite sigurni . . . . naš proizvod je dobro ispitan, izvrstan materijal
za ispune koji ispušta fluor i ima preventivno djelovanje na karies.

Calcimol LC – kalcij-hidroksid za podloge – VOCO

53.45  PDV uključen u cijenu

Svjetlosno polimerizirajuća kalcijhidroksid pasta vidljiva na rendgenu

– indirektno prekrivanje pulpe.
– podloga ispod svih vrsta ispuna.
– zaštita od kiseline prilikom jetkanja
– direktna aplikacija
– djelotvorna zaštita pulpe

Calcicur – kalcij-hidroksid (2ml) – VOCO

41.69  PDV uključen u cijenu

Pasta kalcij hidroksida na vodenoj bazi, s visokom propusnošću rendgenskih zraka,
odmah spremna za upotrebu.

– Direktno prekrivanje pulpe i nakon pulpotomija
– Indirektno prekrivanje pulpe u slučajevima dubokih karijesnih lezija
s patološkim razmekšanjem cakline i dentina do blizine pulpe (caries profunda)
– Privremene ispune korijenskih kanala
– Dezinfekcija korijenskih kanala

Kategorije proizvoda