Privatnost podataka

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Sl. liste Europske unije, broj L119/1. od 04.05.2016.)

IZJAVA O PRIVATNOSTI
„Informacije o obradi osobnih podataka“

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca tvrtke VIVA d.o.o. , kao i kupaca Internet stranice VIVA d.o.o., odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice  VIVA d.o.o..
Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja VIVA d.o.o. i  Općih uvjeta poslovanja VIVA d.o.o. web trgovina.

VIVA d.o.o.  kao pružatelj usluga Internetske stranice www.viva.hr  pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade VIVA d.o.o. , Varaždin, Krešimira Filića 63 (u daljnjem tekstu VIVA d.o.o.) obrađuje osobne podatke.
VIVA d.o.o.  se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici VIVA d.o.o.  i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Upućuju se Kupci tvrtke VIVA d.o.o., kao i Kupci Internet stranice www.viva.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama VIVA d.o.o.
(u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno u ovoj  Izjavi  kako bi lakše razumjeli koje podatke VIVA d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

VIVA d.o.o.  štiti privatnost korisnika usluga na način da prilikom realizacije traženih usluga i davanjem obavijesti uz naše usluge, koristimo isključivo podatke koje korisnik pristane dati.
Obvezujemo se da osobne informacije nećemo prodavati, iznijeti ni dati trećim osobama. Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu viva@vz.t-com.hr
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti, tj.  potpisom  PRIVOLE-SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA  ili  „klikom“ prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici VIVA d.o.o. od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama VIVA d.o.o., Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Prilikom registracije osobe za Kupca , tvrtka  VIVA d.o.o  će od budućeg  Kupca zatražiti pružanje određenih informacija  (osobnih podataka ili podataka o tvrtci) kao što su ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona i e-mail adresa  (kod korisnika  VIVA d.o.o. web trgovina i korisničko ime i lozinka).

Prilikom  prijave tvrtka VIVA d.o.o.  će zatražiti od Kupca određene osobne podatke što su ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona i e-mail adresa  (kod korisnika  VIVA d.o.o. web trgovina i korisničko ime i lozinka).

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama VIVA d.o.o.   VIVA d.o.o.  će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i prezime, adresa, e-mail adresa.

Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka potpisom  PRIVOLE-SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA  ili  „klikom“  na gumb za prijavu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu VIVA d.o.o., informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i VIVA d.o.o. stranicama koje su vam prikazane.  VIVA d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice VIVA d.o.o.. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova.
Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

VIVA d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca  u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca , koji pristupaju Internet stranici VIVA d.o.o., realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

VIVA d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti putem emaila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, te eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti VIVA d.o.o. Internetsku stranicu.
Niti jedan dio Internetske stranice VIVA d.o.o. nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka potpisom  PRIVOLE-SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA .

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom „klikom“ o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici VIVA d.o.o., a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici VIVA d.o.o. te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka www.viva.hr
VIVA d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima:

VIVA d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

VIVA d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca  na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade. VIVA d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moji podaci“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s VIVA d.o.o.. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od VIVA d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem email poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: www.viva.hr

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka www.viva.hr  i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od VIVA d.o.o. putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka www.viva.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.
Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka www.viva.hr .
Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i VIVA d.o.o. odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka VIVA d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako VIVA d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice VIVA d.o.o. te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. VIVA d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, VIVA d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na VIVA d.o.o. Internet stranici. Zato VIVA d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu VIVA d.o.o.. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici VIVA d.o.o.. Nastavak uporabe Internetske stranice VIVA d.o.o. od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Košarica
Scroll to Top