Adhezivi

Admira Bond (4ml) – VOCO

603.75 kn PDV uključen u cijenu

Adhezivi

Adper Single Bond 2 (6ml) – 3M ESPE

417.90 kn PDV uključen u cijenu

Adhezivi

Excite F Refill (5g) – Vivadent

701.40 kn PDV uključen u cijenu

Adhezivi

Futurabond DC – VOCO

852.98 kn PDV uključen u cijenu

Adhezivi

G-BOND (5ml) – GC

931.35 kn PDV uključen u cijenu

Adhezivi

Heliobond (6g) – Ivoclar Vivadent

374.85 kn PDV uključen u cijenu

Adhezivi

OptiBond FL Adhesive (8ml) – Kerr

573.62 kn PDV uključen u cijenu

Adhezivi

OptiBond FL Primer (8ml) – Kerr

573.62 kn PDV uključen u cijenu

Admira Bond (4ml) – VOCO

603.75 kn PDV uključen u cijenu

Adper Single Bond 2 (6ml) – 3M ESPE

417.90 kn PDV uključen u cijenu

Excite F Refill (5g) – Vivadent

701.40 kn PDV uključen u cijenu

Futurabond DC – VOCO

852.98 kn PDV uključen u cijenu

Dvostruko stvrdnjavajući samojetkajući adheziv za dentin/caklinu ojačan nano punilom.

Direktna samostvrdnjavajuća ili dvostruko stvrdnjavajuća kompozitna restauracija i nadogradnji.
Direktna svjetlosno stvrdnjavajuća restauracija kompozita, kompomera i Ormocer® baziranih sredstava za restauraciju.
Adhezivno cementiranje korijenskih kolčića sa samostvrdnjavajućim ili  dvostruko stvrdnjavajućim cementima.
Indirektna restauracija primjenom samostvrdnjavajućih ili dvostruko stvrdnjavajućih cemenata na bazi akrilata, za cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova.

G-BOND (5ml) – GC

931.35 kn PDV uključen u cijenu

Samojetkajući adheziv

Samojetkajući, adheziv jednostavan za uporabu koji koristi načela kemijske i mikromehaničke adhezije. Dva funkcionalna monomera, 4-MET i ester fosforne kiseline, zajedno sa česticama nanopunila stvaraju jedinstveni i stabilni spoj nanopunila s dentinom – tzv. “nano interakcijsku zonu” (NIZ) – te istodobno nude pouzdanu adheziju za caklinu

Heliobond (6g) – Ivoclar Vivadent

374.85 kn PDV uključen u cijenu

Svjetlom polimerizirajući caklinski adheziv Heliobond, optimizira jetkanu površinu cakline za sve restaurativne materijale koji polimeriziraju svjetlom.

Pakiranje: 6 g

OptiBond All-In-One. Bottle Kit Single – Kerr

661.50 kn PDV uključen u cijenu

Samo-jetkajući adhezivni sistem

 • Efikasno nagrizanje cakline.
 • Superiorna efikasnost u vezanju, kako sa dentinom, tako i sa caklinom
 • Homogen adhezivni sloj
 • Jednostavan proces iz jednog koraka
 • Izuzetna jačina veze
 • Direktna / indirektna primjena

OptiBond FL Adhesive (8ml) – Kerr

573.62 kn PDV uključen u cijenu

Dvokomponentni dentalni adheziv za potpuno jetkanje

 • Jedinstvena strukturna veza sa 48 % -tnim udjelom punila.
 • Učinkovit tok tijekom aplikacije. Jedan sloj primera, jedan sloj adheziva, jedno osvjetljavanje.
 • Moguća suha i mokra preparacija
 • Visoka propusnost rendgenskih zraka od 267% olakšava detekciju pomoću, rendgenskih zraka.
 • Jedini dvokomponentni adheziv dostupan u obliku bočica i kao Unidose sustav.

OptiBond FL Primer (8ml) – Kerr

573.62 kn PDV uključen u cijenu

Dvokomponentni dentalni adheziv za potpuno jetkanje

 • Jedinstvena strukturna veza sa 48 % -tnim udjelom punila.
 • Učinkovit tok tijekom aplikacije. Jedan sloj primera, jedan sloj adheziva, jedno osvjetljavanje.
 • Moguća suha i mokra preparacija
 • Visoka propusnost rendgenskih zraka od 267% olakšava detekciju pomoću, rendgenskih zraka.
 • Jedini dvokomponentni adheziv dostupan u obliku bočica i kao Unidose sustav.

LuxaBond Total Etch Intro kit – DMG

720.43 kn 648.39 kn PDV uključen u cijenu

Trokomponentni dentalni adheziv za potpuno jetkanje

Dvostruko polimerizirajući adheziv u kombinaciji sa Total-Etch tehnikom
na caklini i dentinu za sve direktne i indirektne tehnike poput zahtjevnog
adhezivnog cementiranja korijenskih kolčića i izrade nadogradnji kao i
ljuskica, inleja, onleja, krunica i mostova.

Kategorije proizvoda