Adper Single Bond 2 (6ml) – 3M ESPE

58.25  PDV uključen u cijenu

Excite F Refill (5g) – Vivadent

116.55  PDV uključen u cijenu

Futurabond DC – VOCO

129.05  PDV uključen u cijenu

Dvostruko stvrdnjavajući samojetkajući adheziv za dentin/caklinu ojačan nano punilom.

Direktna samostvrdnjavajuća ili dvostruko stvrdnjavajuća kompozitna restauracija i nadogradnji.
Direktna svjetlosno stvrdnjavajuća restauracija kompozita, kompomera i Ormocer® baziranih sredstava za restauraciju.
Adhezivno cementiranje korijenskih kolčića sa samostvrdnjavajućim ili  dvostruko stvrdnjavajućim cementima.
Indirektna restauracija primjenom samostvrdnjavajućih ili dvostruko stvrdnjavajućih cemenata na bazi akrilata, za cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova.

G-BOND (5ml) – GC

Samojetkajući adheziv

Samojetkajući, adheziv jednostavan za uporabu koji koristi načela kemijske i mikromehaničke adhezije. Dva funkcionalna monomera, 4-MET i ester fosforne kiseline, zajedno sa česticama nanopunila stvaraju jedinstveni i stabilni spoj nanopunila s dentinom – tzv. “nano interakcijsku zonu” (NIZ) – te istodobno nude pouzdanu adheziju za caklinu

Heliobond (6g) – Ivoclar Vivadent

59.65  PDV uključen u cijenu

Svjetlom polimerizirajući caklinski adheziv Heliobond, optimizira jetkanu površinu cakline za sve restaurativne materijale koji polimeriziraju svjetlom.

Pakiranje: 6 g

LuxaBond Total Etch Intro kit – DMG

114.65  PDV uključen u cijenu

Trokomponentni dentalni adheziv za potpuno jetkanje

Dvostruko polimerizirajući adheziv u kombinaciji sa Total-Etch tehnikom
na caklini i dentinu za sve direktne i indirektne tehnike poput zahtjevnog
adhezivnog cementiranja korijenskih kolčića i izrade nadogradnji kao i
ljuskica, inleja, onleja, krunica i mostova.

Kategorije proizvoda