Email Preparator – gel za jetkanje (5ml) – Ivoclar Vivadent

70.00 kn PDV uključen u cijenu

Email Preparator, 37% fosforna kiselina u obliku tekućine.
Za jetkanje cakline i kondicioniranje dentina kod pečaćenja,
kompozitnih ispuna i adhezivnog cementiranja restauracija

– mikro-povezivanje Heliobonda s jetkanom caklinom
– zahvaljujući niskoj viskoznosti, materijal dobro ulazi u fisure
– sigurna retencija materijala za pečaćenje, kompozita kao i
postavljene restauracije

Etching Gel – gel za jetkanje (2x2ml) – DMG

110.85 kn PDV uključen u cijenu

Univerzalni gel za jetkanje koji pruža pouzdanu adheziju na caklinu i dentin.
DMG Etching Gel promiče pouzdane visoko kvalitetne rezultate pri primjeni. Jetkanje cakline i dentina.

– gel s 37%-tnom fosfornom kiselinom
– u plavoj boji radi lakše identifikacije
– sigurno kondicioniranje
– precizna, higijenska aplikacija pomoću DMG-ovog Mikrotip nastavka

Gel Etchant – gel za jetkanje (3x3g)- Kerr

358.13 kn PDV uključen u cijenu

Gel za jetkanje
.
Za jetkanje dentina i cakline koristi se 37,5%-tna fosforna kiselina.
Izrazito ljubičasta boja gela omogućuje izvrsnu vidljivost prilikom nanošenja.
Optimalna viskoznost osigurava da prilikom
nanošenja neće doći do curenja ili razdvajanja.
Gel u štrcaljkama osigurava ekonomičnu i preciznu primjenu te se lako ispire.

Total Etch – gel za jetkanje(2x2g) – Ivoclar Vivadent

Total Etch je gel za jetkanje koji sadrži 37% fosfornu kiselinu.
Total Etch se koristi za jetkanje cakline ili za tehniku potpunog
jetkanja kod slijedećih indikacija:
– Kompozitnih ispuna
– Adhezivnog cementiranja inleja, krunica, mostova, faseta, adhezivnih mostova i intrakanalnih kolčića
– Udlaga
– Lijepljenja ortodontskih naprava (npr. bravica) i zubnog nakita (npr. Skyce)
– Pečaćenja fisura

Total Etch Jumbo – gel za jetkanje(1x30g) – Ivoclar Vivadent

Total Etch je gel za jetkanje koji sadrži 37% fosfornu kiselinu.
Total Etch se koristi za jetkanje cakline ili za tehniku potpunog
jetkanja kod slijedećih indikacija:
– Kompozitnih ispuna
– Adhezivnog cementiranja inleja, krunica, mostova, faseta, adhezivnih mostova i intrakanalnih kolčića
– Udlaga
– Lijepljenja ortodontskih naprava (npr. bravica) i zubnog nakita (npr. Skyce)
– Pečaćenja fisura

Kategorije proizvoda