Podaci o internet trgovini

 

Podaci o internet trgovini

Naziv i sjedište tvrtke: VIVA d.o.o., Krešimira Filića 63, 42000 Varaždin

Adresa mjesta s kojeg se nude medicinski proizvodi: VIVA d.o.o., Krešimira Filića 63, 42000 Varaždin

Odgovorna osoba: Mario Čižmak

Podaci o Agenciji:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Ksaverska cesta 4
10 000 Zagreb
Lokacija – mapa grada

Telefon: +385 1 4884 100 (centrala)
Faks: +385 1 4884 110
E-pošta: halmed@halmed.hr

http://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Baza-izdanih-dozvola/Viva-doo/13521/

https://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Baza-izdanih-dozvola/VIVA-drustvo-s-ogranicenom-odgovornoscu-za-unutarnju-i-vanjsku-trgovinu/9468/

 

 

 

Košarica
Scroll to Top