Calcimol – kalcij-hidroksid (13gB+11gK) – VOCO

171.13 kn PDV uključen u cijenu

Smostvrdnjavajuča kalcij hidroksid pasta – vidljiva na rendgenu

– Indirektno prekrivanje pulpe.
– odloga ispod svih vrsta ispuna.
– djelotvorna zaštita pulpe
– kratko vrijeme stvrdnjavanja
– sadrži 26% kalcij hidroksida
– vidliva na rendgenu
– potiće stvaranje sekundarnog dentina

Calxyl – plavi (20g) – OCO

181.65 kn PDV uključen u cijenu

Life – Regular. Standard Set – Kerr

144.38 kn PDV uključen u cijenu

Calcimol LC – kalcij-hidroksid za podloge – VOCO

340.20 kn PDV uključen u cijenu

Svjetlosno polimerizirajuća kalcijhidroksid pasta vidljiva na rendgenu

– indirektno prekrivanje pulpe.
– podloga ispod svih vrsta ispuna.
– zaštita od kiseline prilikom jetkanja
– direktna aplikacija
– djelotvorna zaštita pulpe

Calcicur – kalcij-hidroksid (2ml) – VOCO

259.35 kn PDV uključen u cijenu

Pasta kalcij hidroksida na vodenoj bazi, s visokom propusnošću rendgenskih zraka,
odmah spremna za upotrebu.

– Direktno prekrivanje pulpe i nakon pulpotomija
– Indirektno prekrivanje pulpe u slučajevima dubokih karijesnih lezija
s patološkim razmekšanjem cakline i dentina do blizine pulpe (caries profunda)
– Privremene ispune korijenskih kanala
– Dezinfekcija korijenskih kanala

Kategorije proizvoda